Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Vzdelávajme sa spolu

Vzdelávajme sa spolu... - mikroprojekt  PL-SK/ZA/IPP/II/102 realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice s možnosťou zlepšenia podmienok v kultúrnej, vzdelávacej, turistickej a sociálnej oblasti na základe aktivít realizovaných Turčianskou knižnicou v Martine a Miejskou Bibliotekou Publicznou v Czechowicach- Dziedzicach zameraných na prácu so znevýhodnenými používateľmi. Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch september 2011 - máj 2012.

Realizované podujatia:
20.9.2011 - účasť pracovníkov TK v Martine na seminári Vzdelávanie a aktivizácia dospelých používateľov v Miejskej biblioteke publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku - foto>
11.10.2011 - vzdelávacie podujatie Žena v poľskej literatúre v Turčianskej knižnici v Martine s poľskou lektorkou - foto>
14.10.2011 - vzdelávacie podujatie Živá slovenská literatúra v Miejskej Biblioteke Publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku so slovenským lektorom - foto>
19.10.2011 - Poetický večer pod názvom Ľúbostná poézia v Miejskej Biblioteke Publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku - foto>
26.10.2011 - Práca so znevýhodnenými skupinami používateľov - seminár - foto>
                   - prednáška "Psychologický aspekt práce so znevýhodnenými skupinami používateľov v knižnici" - viac>
                  - prednáška "Znevýhodnené skupiny používateľov knižnice - zdravotné aspekty" - viac>
18.11.2011 - Tvorivé dielne zamerané na maľbu na hodváb v Miejskej Biblioteke Publicznej v Czechowicach - Dziedzicach v Poľsku so slovenskými lektorkami - foto>
18.11.2011 - Tvorivé dielne zamerané na výrobu ručného papiera a kaligrafiu s poľskými lektormi -foto>

Biblioteka Turczańska w Martinie podlegająca administracyjnie Samorządowi Województwa Żylińskiego realizuje od września 2011r. do maja 2012r. projekt pod nazwą „Uczmy się...

Środki finansowe uzyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Naszym partnerem w tym projekcie jest Miejska Biblioteka Publiczna v Cechowicach Dziedzicach, która w tym samym czasie realizuje komplementarny projekt „Zysk z dojrzałości. Aktywizacja społeczno-kulturalna osób w wieku 45+“

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod i form pracy z grupami użytkowników będących w niedogodnej sytuacji życiowej. Taką pozycję zajmują w społeczeństwie ludzie w różny sposób wycofani z życia społecznego – bezrobotni, niepełnosprawni, mniejszości narodowościowe, osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, a także matki na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Jest to stosunkowo szeroka grupa społeczna o różnych potrzebach psychospołecznych i dotkniętych różnymi niedogodnościami. Projekt zakłada poprawę jakości usług, odkrywanie sposobów, jak takim ludziom pomóc w zakresie kształcenia, samokształcenia a także zaspokojenia ich potrzeb kulturalnych.

W ramach projektu „Uczmy się razem ...“ realizujemy mnóstwo działań wiodących do osiągnięcia zamierzonych celów projektu.

We wrześniu miały miejsce nastąpujące działania:

20.9.2011 bibliotekarze Biblioteki Turczańskiej w Martinie w liczbie  25 osób wzięli udział razem z polskimi bibliotekarzami w szkoleniu międzynarodowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Prelekcja na tym szkoleniu poświęcona była „Kształceniu i uaktywnieniu osób dorosłych za pośrednictwem bibliotek”. Prelegentka w swoim wystąpieniu podkreślała wzrastającą rolę  bibliotek w kształceniu i aktywizacji dorosłych a tym samym znaczenie trafnego wyznaczenia celu strategicznego i specyficznego. Na zakończenie odbyły się workshopy.

W październiku:

Szkolenie bibliotekarzy „Praca z grupami użytkowników będących w niedogodnej sytuacji życiowej“ odbyło się w dniu 26.10.2011r. w Bibliotece Turczańskiej w Martinie. Szkolenie przeznaczone było dla bibliotekarzy BT i Żylińskiego Województwa Samorządowego. Profesjonalni lektorzy zwrócili uwagę na specyficzne potrzeby takich użytkowników pod względem psychicznym, zdrowotnym i społecznym.  

Kształcenie użytkowników będących w niedogodnej sytuacji obejmuje kilka zagadnień. Jednym z nich jest wzajemna wymiana informacji o wartościach kulturalnych.

Uwzględniając powyższe zorganizowano następujące spotkania edukacyjne. W dniu  11.10.2011r.  w Bibliotece Turczańskiej odbyła się prelekcja z polskiej literatury. Mgr. Joanna Szypuła poświęciła w niej uwagę postaciom kobiet w lieraturze polskiej od najdawniejszych czasów do drugiej wojny światowej /Wizerunek Polki od średniowiecza do wybuchu drugiej wojny światowej/. Wśród uczestników jej zajmujące wystąpienie wzbudziło żywe zainteresowanie.

Do Miejskej Biblioteki Publicznej w Czechowicach Dziedzicach wyjechał z Martina PhDr.Peter Mišák, który wzbudził zainteresowanie publiczności wykładem na temat „Żywa literatura słowacka”.

W dniu 19.10.2011r. wyjechała grupa naszych użytkowników do Polski, gdzie wzięli udział w wieczorku poetyckim poświęconym poezji miłosnej.

W ramach projektu w dniu 11.10.2011r. ogłosiliśmy konkurs fotograficzny, którego celem jest zachęcenie grupy docelowej do prezentacji swojego kraju, regionu. Fotografie na temat „Właśnie tak nas poznajcie... ” zostaną wystawione w Bibliotece Turczańskiej  /26.3.2012r.) a wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu  30.5.2012r.

W listopadzie:

W ramach kształcenia użytkowników będących w niedogodnej sytuacji odbędzie się szkolenie z zakresu technologii informacyjnych. Działanie edukacyjne  będzie obejmować 10 godzin nauki posługiwania się komputerem, przy czym w każdej lekcji może uczestniczyć 6 osób. Zadaniem tego kursu jest między innymi nabycie umiejętności posługiwania się i wyszukiwania informacji na internecie oraz korzystania z web stron Biblioteki Turczańskiej w martinie.  

Problematyką sztuk plastycznych będą się mogli użytkownicy zająć podczas warsztatów artystycznych, których tematem będzie malowanie na jedwabiu. Lektorki słowackie pojadą  18.11.2011r. do Polski, aby te warsztaty przeprowadzić.

Do Martina przybędą polscy lektorzy, którzy w ramach warsztatów twórczych nauczą użytkowników, jak robi się ręcznie produkowany papier oraz zapoznają ich ze sztuką kaligrafii.

 

 © 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY