Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 
Eurokalkulačka

SKK:
EUR:

Neprehliadnite!


Otváracie hodiny 
Bezbariérové pracoviská:

- centrálna knižnica na Divadelnej ul. č. 5
- pobočka Sever


prístupná v centrálnej knižnici


databázy prístupné v centrálnej knižnici

Žilinský samosprávny kraj

Súčasnosť

Turčianska knižnica v Martine je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Jej poslaním je sprístupňovať informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie. Buduje univerzálny knižničný fond, ktorý tvorí 140 000 kníh, hudobnín, CD, MG, LP, videokaziet, elektronických dokumentov a 69 titulov časopisov.

Metodicky usmerňuje obecné a mestské knižnice regiónu, buduje knižničný fond regionálnych dokumentov, spracováva regionálnu bibliografickú databázu. Spracúva a vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností Turca.

Turčianska knižnica usporadúva kultúrno – výchovné podujatia pre deti i dospelých a sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie. Pri knižnici pôsobí literárny klub Duria, ktorý združuje neprofesionálnych poetov i prozaikov ako aj literárny klub mladých, ktoý sa orientuje na mladých ľudí vo veku do 26 rokov.

Turčianska knižnica ročne zaregistruje okolo 6000 používateľov, navštívi ju 130 000 návštevníkov a zrealizuje 400 000 výpožičiek. Pripraví a zrealizuje cca 600 kultúrno – výchovných podujatí, ktorých sa zúčastní 16 000 návštevníkov. Svoje služby poskytuje používateľom v centre mesta na Divadelnej ulici (vedľa Slovenského komorného divadla) a na štyroch pobočkách na najväčších martinských sídliskách – na Severe, Ľadovni, Priekope a v Záturčí.

Knižnica je otvorená 6 dní v týždni, 54 hodín. Celý výpožičný proces TK je automatizovaný. Knižnicu v priemere denne navštívi 600 návštevníkov. Jeden používateľ si v priebehu 1 roku vypožičia cca 71 dokumentov.

Centrálna knižnica na Divadelnej ulici č.5 má dve budovy. Na prízemí prvej budovy - vchod zboku budovy - sa nachádza centrálny výpožičný pult, pri ktorom prebieha registrácia nových čitateľov(podľa platného cenníka TK), registrácia návštevníkov knižnice, evidujú sa tu výpožičky kníh a vracajú sa knihy. Vo vedľajších priestoroch  je umiestnená krásna literatúra pre dospelých a tiež zvukové knihy pre slabozrakých a nevidiacich používateľov. Na prvom poschodí sa nachádza náučná literatúra pre dospelých a tiež internetové stanice pre registrovaných používateľov knižnice. Podkrovie (druhé poschodie) je určené pre deti a mládež do 15 rokov - nachádzajú sa tu knihy (beletria aj náučná) pre túto vekovú kategóriu, sú tu tiež k dispozícii internetové stanice pre deti a mládež, rozprávková miestnosť pre najmenších a hrací kútik pre deti.
V druhej budove - vchod oproti pešej zóne - je na prízemí čitateľom k dispozícii čitáreň novín a časopisov, v ktorej sú umiestnené aj verejné internetové stanice , ktoré môžu zadarmo využívať registrovaní čitatelia TK a tiež neregistrovaní návštevníci knižnice, ktorí však za používanie verejných internetových staníc platia podľa platného cenníka TK. Vedľa čitárne novín a časopisov je literárna klubovňa, v ktorej sa uskutočňujú podujatia knižnice komorného charakteru. Na prvom poschodí je konferenčná miestnosť, ktorá je určená na realizáciu väčších podujatí. Na druhom poschodí sa nachádza pracovisko hudobných a zvukových dokumentov, v ktorom sa uskutočňujú najmä podujatia a sú tam tiež priestory vedenia knižnice.

Pobočky - vo všetkých štyroch pobočkách Turčianskej knižnice sú pre používateľov k dispozícii knihy, noviny, časopisy a verejné internetové stanice. V každej pobočke je možné zaregistrovať sa (registračný poplatok sa platí na základe platného cenníka TK) - pričom preukaz vydaný v centrálnej knižnici platí aj vo všetkých pobočkách TK a naopak.

So službami, ktoré sú poskytované v centrálnej knižnici aj v jednotlivých pobočkách je možné sa podrobnejšie oboznámiť v záložke SLUŽBY

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY