Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 
Eurokalkulačka

SKK:
EUR:

Neprehliadnite!


Otváracie hodiny 
Bezbariérové pracoviská:

- centrálna knižnica na Divadelnej ul. č. 5
- pobočka Sever


prístupná v centrálnej knižnici


databázy prístupné v centrálnej knižnici

Žilinský samosprávny kraj

Projekty 2003 - 2011

Názov projektu

Grantový systém

Termín realizácie

Nestaneš sa milionárom, ale majiteľom hodnotnej knihy

grantový systém mesta Martin

september - december 2003

Klubová knižnica-ideálny priestor pre trávenie voľného času detí na sídlisku

NDS - Hodina deťom

august 2002- august 2003

Podpora informatického vzdelávania detí a mládeže v Tk

gratnový systém mesta Martin

r. 2003

Klubová knižnica-ideálny priestor pre trávenie voľného času detí na sídlisku 2

NDS- Hodina deťom

september 2004 - jún 2005

Zvyšovanie kvality služieb TK prostredníctvom inovácie PC siete

štátny rozpočet- MK SR -EX libris 2.7

r. 2004

Literárne kluby 2004 - Martinská poetická jeseň

štátny rozpočet- MK SR -EX libris 2.8

r.2004

Posilnenie sociálnych funkcií Turč. knižnice

štátny rozpočet -MK SR Ex libris 2.9

r. 2004

Skvalitnenie informačných služieb prostredníctvom doplnenia KF náučnou literatúrou

štátny rozpočet -MK SR 2.9

r. 2005

Ďalšia etapa elektronizácie a modernizácie TK

štátny rozpočet - MK SR 2.7

r. 2005

Rozšírenie detskej verejnej internetovej stanice

grantový systém mesta Martin

r. 2005

Podpora doplňovania knižničného fondu

grantový systém mesta Martin

r. 2005

Ochrana knižničného fondu s využitím elektro-magnetic. zabezpečovacieho zariadenia

štátny rozpočet- MK SR program 2.1

r. 2006

Skvalitňovanie knižnič.-inf. služieb prostredníctvom obnovy KF

štátny rozpočet- MK SR program 2.4.2

r. 2006

Čítam, čítaš, čítame...

štátny rozpočet -MK SR program 4.3.6

r. 2006

Martinská poetická jeseň 2006

štátny rozpočet -MK SR program 4.3.6

22.-24.9.2006

Kultúrne poukazy

štátny rozpočet- MK SR - kultúrne poukazy

r. 2006

Doplňovanie KF Turč. knižnice

grantový systém mesta Martin

r. 2006

Tvorcovia kníh medzi deťmi

štátny rozpočet -MK SR program 4.5.6

r. 2007

Martinská poetická jeseň 2007

štátny rozpočet -MK SR program 4.5.6

14.-16.9.2007

Skvalitňovanie knižnič.-inf. služieb prostredníctvom obnovy KF

grantový systém mesta Martin

r. 2007

Klubová knižnica - ideálny priestor pre trávenie voľného času detí na sídlisku 3

Nadácia deťom Slovenska - fond Hodina deťom

september 2007 - júl 2008

 Martinská poetická jeseň 2008

 

MK SR program 4.5.6

 

 

IX.08

 

 

Celoslovenský snem kráľov detských čitateľov

 

 

MK SR program 4.5.6

 

 

VI.08

 

 

Uspokojovanie čitateľských a vzdelávacích požiadaviek používateľov TK

 

 

MK SR program 2.5

 

 r 2008

 

Zvyšovanie kvality knižničných služieb inováciou počítačovej techniky

 

 

MK SR program 2.1

 

 r.2008

 

Tvorcovia kníh medzi deťmi

 

 

grantový systém ŽSK

 

 r.2008

 

Martinská poetická jeseň 2008

 

 

grantový systém ŽSK

 

 r.2008

 

Doplňovanie knižničného fondu v záujme skvalitňovania knižnično-informačných služieb

 

 

grantový systém mesta Martin

 

 r.2008

 

Zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb prostredníctvom vzdelávania zamestnancov

 

 

MK SR - Program 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

 

 

september-november 2009

 

 

Tvorcovia kníh medzi deťmi

 

 

MK SR - Program Umenie 4.5.6

 

 

september-december 2009

 

 

Martinská poetická jeseň 2009

 

 

MK SR-Program Umenie 4.5.6

 

 

18.-20.9.2009

 

 

Podpora čítania detí a mládeže prostredníctvom doplnenia knižničného fondu

 

 

MK SR - program 2.5

 

 

jún-september 2009

 

 

Interiérový informačný systém TK v Martine

 

 

Grantový systém ŽSK

 

 

apríl-október 2009

 

 

Zabezpečovanie kultúrnych aktivít v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb a výchovy detských používateľov

 

 

Grantový systém Mesta Martin

 

 

august-november 2009

 

Kultúrne poukazy 2009

 

MK SR -program 9-Kultúrne poukazy

 

máj-november 2009

 

Takto to robíme...(inovácie foriem a metód výchovy detských používateľov na základe poľsko-slovenskej spolupráce knižníc)

 

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013 Mikroprojekty

 

r.2010

Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou

 

MK SR program Umenie 4.5.6

 

r. 2010

Odstraňujeme bariéry

 

MK SR program 2.1 Knižnica knižničná činnosť

 

r. 2010

Martinská poetická jeseň 2010

 

MK SR program Umenie 4.5.6

 

r. 2010

Aktualizácia knižničného fondu 2010

MK SR Program 2.5

r.2010
Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou MK SR - program umenie 4.5.6 r.2011
Martinská poetická jeseň 2011 MK SR - program umenie 4.5.6 r.2011

 Knižničný fond ako základ pre skvalitnenie knižničných služieb v pobočkách TK

MK SR - program Knižnice 2.1

r.2011

 

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY