Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Práca s literatúrou nás spája

Práca s literatúrou nás spája -tento  mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajoma v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská  republika - Česká republika 2007 - 2013.
Hlavným cieľom projektu je cezhraničná integrácia, vytvorenie a prhĺbenie kultúrnych vzťahov medzi Turčianskou knižnicou v Martine a Masarykovou veřejnou knihovnou vo Vsetíne. Špecifickými cieľmi projektu sú:  zvýšenie záujmu o čekú kultúru a literatúru zo strany obyvateľov regiónu Turiec, zvýšenie kvality práce knihovníkov v obidvoch partnerských knižniciach s používateľmi pri práci s literatúrou:  inovácia foriem a metód práce s rôznymi kategóriami používateľov pri prezentácii literatúry a podpore rozvoja čítania, podpora kultúrnej reciprocity a vytváranie podmienok pre vzájomnú prezentáciu kultúry na obidvoch stranách prihraničného regiónu, prehlbovanie odborného dialógu knižníc s cieľom recipročnej výmeny odborných vedomostí a zručností, zlepšenie technických podmienok pre prezentáciu literatúry a komunitných činností Turčianskej knižnice.

Realizované podujatia:
9.9.2011 - exkurzia pracovníkov TK v Martine v Masarykovej verejnej knižnici vo Vsetíne - foto>
23.9.2011 - exkurzia pracovníkov Masarykovej verejnej knižnice zo Vsetína v Turčianskej knižnici v Martine - foto>
3.10.2011 - účasť  pracovníkov TK v Martine na oslavách 90. výročia založenia MVK vo Vsetíne a 5. výročia presťahovania knižnice do zrekonštruovaných priestorov - foto>
12. - 13.10.2011 - účasť pracovníkov TK na seminári - "Senioři - dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách" - odborný seminár bol zameraný na prácu so seniormi v knižniciach - knihovnícke služby pre seniorov, vzdelávanie seniorov v knižniciach, seniori ako spolupracovníci a partneri knižníc, aktivizácia seniorov - foto> 
23.11. - 25.11.2011 - pracovná stáž troch pracovníčok Turčianskej knižnice  v Masarykovej verejnej knižnici vo Vsetíne - foto>
29.11.2011 - účasť pracovníkov TK spolu s ľudovým umelcom na podujatí Kouzlo Valašských Vánoc v MVK Vsetín - foto>
19.12.2011 - Literárne Vianoce v Turčianskej knižnici s účasťou našich partnerov z MVK Vsetín - foto>
1.2. - 3.2.2012 - stáž knihovníkov MVK Vsetín v Turčianskej knižnici v Martine - foto> 
                                                                                                                            -  hodnotenie kolegov zo Vsetína - viac>
27.2.2012 - 28.2.2012 - vzdelávací seminár pod názvom Práca s literatúrou pre deti - seminár bol zameraný na dramatizáciu literárneho textu - lektorkami seminára boli PhDr. Ľudmila Hrdináková a Mgr. Natália Mazanová - foto>

30.3.2012 - beseda regionálnych spisovateľov z Turca so študentami vo Vsetíne - foto>
10.5.2012 - prezentácia českých autorov Jakuba Chrobáka a Pavla Kotrlu spojená s hudobným programom v podaní Ľ. Jankoviča a D. Zemančíka >>- foto>
31.5.2012 - Česká ľúbostná poézia - hlasné čítanie z diel českých autorov v podaní amtérskych recitátorov M. Záthureckej, M. Kleina a T. Sivovej s hudobným doprovodom súrodencov Halajovcov -foto>
22.6.2012 - Pohľad na súčasnú českú prózu - hlasné čítanie z diel českých prozaikov v podaní amatérskych recitátorov M. Záthureckej, M. Kleina, T. Sivovej s gitarovým hudobným doprovodom -foto>

28.6.2012 - Rozmanitost nás spojuje - záverečná konferencia projektu - uskutočnila sa vo Vsetíne a bola zameraná na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu - z TK sa podujatia zúčastnilo osem pracovníkov - foto >

4.7.2012 - Ženy v českej literatúre - hlasné čítanie z diel súčasných českých autoriek v podaní amatérskych recitátorov M. Kleina, M. Záthureckej, T. Sivovej s hudobným doprovodom K. Záborskej-foto>

26.7.2012 - Okienko do českej poézie - hlasné čítanie českej súčasnej i staršej poézie -  foto>
23.8.2012 - Z každého rožka troška - hlasné čítanie z prozaických i poetických diel súčasných i starších českých autorov podfarbené gitarovými kreáciami. - foto>

 

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY