Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Ponuka podujatí pre školy

                                                               

Ponuka podujatí pre materské, základné, stredné a špeciálne školyPracovisko literatúry pre deti a mládež

Divadelná č.5 (vedľa Slovenského komorného divadla), tel.č. 043/4237175
Kontakt: Mgr. J. Skalicová, M. Moráveková, Bc. L. Škutová

Podujatia pre žiakov 1. st. ZŠ

O čom sa knižky medzi sebou rozprávajú? - informačná hodina
Abeceda spať mi nedá - pasovanie prvákov za čitateľov
Hej, malý mravec - podujatie s prvkami informačnej gramotnosti
Odvážny Bojko - podujatie o vzťahoch spolužiakmi, súrodencami, ponižovanie

Podujatie pre žiakov 2. st. ZŠ

Prišiel sv. Martin naozaj na koni? - podujatie s prvkami informačnej gramotnosti
Tajomný starý muž - dramatizácia básne, práca s textom, s emóciami
Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - besedy s autormi, ilustrátormi, redaktormi...
Ako Turiec Slovania objavili - zážitkové čítanie 
Nechaj svojej ruke voľnú ruku - tvorivé písanie - ako na to? 

Podujatia pre študentov SŠ

Deň, keď som stretla Lisel - zážitkové podujatie o 2. sv. vojne
Tajomný starý muž - dramatizácia básne, práca s textom, emóciami
Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - besedy s autormi, ilustrátormi, redaktormi...


Pracovisko náučnej literatúry

Divadelná č.5 (vedľa Slovenského komorného divadla), tel.č. 043/4237175
Kontakt: Bc. A. Sochuľáková

Podujatie pre študentov SŠ

Svet medzi riadkami - informačná hodina zameraná na to ako médiá ovplyvňujú názory obyvateľstva, pojem verejná mienka
Priamočiary útok na zmysly - informačná hodina zameraná na zoznámenie sa s nebezpčenstvom na internete, pojmy kyberšikana, kyberrooming
Informačné pramene - lekcia zameraná na pojmy ako informácia, knižnica, knižničný fond, katalógy, MDT
Máme hlavu na parádu - lekcia zameraná na fungovanie pamäti, efektívne učenie, pamäťové techniky, asociácia, vizualizácia
Čas na kreslenie - lekcia zameraná na to, ako môžeme využiť myšlienkové mapy pri učení, plánovaní, ale aj zábave
Martin - moje mesto - lekcia zameraná na históriu mesta, osobnosti, pamiatky

 

Pobočka Sever


Jilemnického 10, 043/4239520

Kontakt: L. Fašinková, E. Trnková

Podujatia pre žiakov 1. st. ZŠ

Príbeh o Pavlovi - spoznávanie ľudových rozprávok a Pavla Dobšinského, Deň ľudovej rozprávky
Aká bola dávna škola - ako sa učilo kedysi - podujatie spojené s premietaním
Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - besedy s autormi, ilistrátormi, redaktormi...
Janko Hraško ešte žije - beseda s hraškológom a majiteľom antikvariátu Jánom Cígerom

Podujatia pre žiakov 2. st. ZŠ

Ľudovít Štúr - život a dielo - beseda s PhDr. Petrom Mišákom
Ochrana prírody - besedy o ochrane prírody s pracovníkmi ŠOP Veľká Fatra
Kriminalita a drogová závislosť - beseda s mladistvým odsúdeným a s psychologičkou z ÚZNV Sučany

Podujatia pre študentov SŠ

Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - beseda  Branislava Jobusa a s mladistvými odsúdenými v ÚZNV Sučany


 

Pobočka Priekopa

Bullova 13, 043/4281914
Kontakt: M. Mutňanská

Podujatia pre žiakov 1. st. ZŠ

"Dobre vidíme iba srdcom" - beseda o Malom princovi
Čítame s Osmijankom, pridaj sa ja Ty - riešenie úloh celoslovenskej čitateľskej súťaže
O Guľkovi Bombuľkovi - zážitkové čítanie
Čo je slušné a čo nie - o spoločenskom správaní detí
Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - besedy so spisovateľmi,  ilustrátormi, redaktormi...

Podujatia pre žiakov 2. st. ZŠ

Aby učenie nebolelo - informačné cvičenia na krátkodobú pamäť a výroba myšlienkovej mapy
Kniha alebo počítač? - zdroje informácií, nástrahy internetu


 

Pobočka Ľadoveň

 

Gymnázium J. Lettricha, 043/4230798
Kontakt: Iveta Salíniová

 

 

Podujatia pre žiakov 1. st. ZŠ

 

Zázračné rozprávkovo - prierez tvorbou R. Dahla a S. Exupéryho  
Vianočná pohoda - zábavné vianočné čítanie a rozprávanie spojené s tvorivými dielňami
Fašiangy, Turíce - informačná hodina o zvykoch a tradíciách
Štúrfest - vedomodtný kvíz a poučné rozprávanie o Ľ. Štúrovi
Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - beseda so spisovateľkou Zuzkou Šulajovou
Hodiny NOS, estetiky a literatúry v knižnici

 

Podujatia pre študentov SŠ

 

Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - beseda so spisovateľmi M. Zákopčanom a M. Varáčkovou
Štúrfest - vedomostný kvíz a poučné rozprávanie o Ľ. Štúrovi

 

 

Pobočka Záturčie

ZŠ Aurela Stodolu, 0434135537

Kontakt: Jana Grečnárová

 

Podujatia pre žiakov 1. st. ZŠ

Deň matiek - tvorivé popoludnie spojené s tvorivými dielňami v knižnici
Ako Kubko s  Maťkom vatru preskakovali - zážitkové čítanie
Vitajte v strašidelnej škole Elvíry Múdrej - čítanie a tvorivá dielňa s knižkou Gabiky Futovej Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej
Štyri ročné obdobia - tvorba textu a prezentácia informácií 

 

Podujatia pre žiakov 2. st. ZŠ

 

Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, redaktormi - podľa aktuálnej ponuky
Vyhľadaj, prezentuj, zapamätaj si - vyhľadávanie informácií, organizácia a a anlýza poznatkov, tvorba textového dokumentu Vodnícke príbehy

Vodnícke príbehy - tvorivé dopoludnie s knižkami Júliusa Balca a Jána Navrátila
Čítajme všetci, čítanie je super - súťaž v čítaní
Máme hlavu na parádu? - myšlienkové mapy - pre žiakov 5. roč.


 

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY