Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 

Návod na používanie on - line katalógu

Vyhľadávanie v on line katalógu:

  1. Jednoduché

a) vyberieme si, či budeme vyhľadávať podľa názvu diela , priezviska autora alebo témy

b) vyberieme, či budeme vyhľadávať vo všetkých dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v knižnici alebo len v knihách (prípadne v iných typoch dokumentov)


 

  1. Pokročilé vyhľadávanie – vyberieme si na hornej lište vyhľadávanie


Vyberieme, či budeme vyhľadávať len podľa priezviska a mena autora alebo názvu alebo témy, prípadne môžeme zadať naraz viac kritérií.


a) Vyhľadávanie podľa autora

Do políčka "Autor" napíšeme priezvisko autora, napr. Smrek a klikneme na "Hľadaj". Ak poznáme celé meno autora tak môžete napísať Smrek, Ján (dôležité je pri zadávaní celého mena dať za priezviskom čiarku, medzeru a potom napísať meno). Ak nevieme presne priezvisko a meno klikneme na linku "Autor" v Registri a dostaneme prehľady autorov v abecednom poradí.

b) Vyhľadávanie podľa názvu

Do políčka "Title" napíšeme názov diela napr. Moje najmilšie a klikneme na "Hľadaj". Systém nám vyhľadá požadovaný titul. Ak nevieme presný názov diela môžeme uviesť aj skrátený napr. Moje, potom však dostaneme väčší počet podobných titulov, v ktorých bude potrebné vyhľadať nami požadovaný titul.

c) Vyhľadávanie podľa témy (predmetového hesla, kľúčového slova)

Do políčka "Téma" napíšeme heslo alebo slovo, ak potrebujeme zistiť, či knižnica vlastní nejaké tituly z konkrétnej oblasti alebo tematiky, napr. geriatria a klikneme na "Hľadaj". Knihy, ktoré knižnica má pre čitateľov k dispozícii, môžu byť zaradené aj pod inými heslami, preto odporúčame kliknúť na linku "Téma v Registri (predmetové heslá alebo kľúčové slová)" a dostaneme register všetkých hesiel (kľúčových slov) v abecednom radení.


3. Zobrazenie konta čitateľa, predlžovanie výpožičiek, rezervácie, odporučenie dokumentu, poplatky – ak chcem prezerať svoje konto, predĺžiť si výpožičky, prezrieť si stav

svojich rezervácií, odporučiť knižnici nákup dokumentu, prípadne pozrieť poplatky, ktoré som

platil, resp. mám zaplatiť musím sa v prvom rade prihlásiť.

Prihlasujem sa na pravej strane on-line katalógu.

Prihlásenie

Do políčka číslo preukazu je potrebné zadať číslo čitateľského preukazu (je uvedené na prednej strane preukazu vedľa čiarového kódu).

Do políčka PIN je potrebné zadať PIN –  dátum narodenia čitateľa odzadu (rok, mesiac, deň, napr. 2.2.1978 sa uvedie v tvare 780202) alebo rodné číslo.

a) Výpožičky - po prihlásení je možné prezerať si aktuálne vypožičané dokumenty a predlžovať si tieto výpožičky a to kliknutím na nápis Predĺžiť všetky výpožičky na stránke.

b) Rezervácia – je možné prezerať si svoje aktívne rezervácie resp. archív rezervácií.

c) Odporučiť dokument – prostredníctvom tejto kolónky je možné odporučiť dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde

d) Poplatky – sú tu zosumarizované všetky poplatky prihláseného čitateľa (druh a výška poplatku).


© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY