Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 16. január 2018, Utorok
 
Eurokalkulačka

SKK:
EUR:

Neprehliadnite!


Otváracie hodiny 
Bezbariérové pracoviská:

- centrálna knižnica na Divadelnej ul. č. 5
- pobočka Sever


prístupná v centrálnej knižnici


databázy prístupné v centrálnej knižnici

Žilinský samosprávny kraj

Cenník

Cenník platný od 1.10.2013

 

Registračný poplatok platný jeden rok (365 dní): Cena v Euro
dospelí 5,-
deti predškolského veku 0,-
deti do 15 rokov 2,-
deti do 15 rokov držitelia preukazu ZŤP 0,-
študenti 4,-
dôchodcovia, držitelia preukazu zdrav. postihnutých, vojnoví veteráni 3,-
jednorazový manipulačný poplatok 0,50
kolektívny člen 10,-Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu s čiarovým kódom: Cena v Euro
dospelí a kolektívni používatelia 1,-
deti do 15 rokov, dôchodcovia, držitelia preukazu zdravotne postihnutých 0,50
zisťovanie identifikačných údajov o čitateľovi v zmysle knižničného 
a výpožičného poriadku
5,-Pokuty za nedodržanie výpožičnej lehoty - výpožičky kníh: Cena v Euro
dospelí - za každý vypožičaný titul bez upomienky 0,20
ak bolo vrátenie titulu žiadané upomienkou poplatok sa platí za každý vypožičaný titul
+ poštovné
0,50
po druhej upomienke poplatok sa platí za každý vypožičaný titul
+ poštovné
2,-
pokus o zmier - poplatok sa platí za každý vypožičaný titul
+ poštovné
4,-
deti - za každý vypožičaný titul bez upomienky 0,15
ak bolo vrátenie titulu žiadané upomienkou poplatok sa platí za každý vypožičaný titul
+ poštovné
0,30
po druhej upomienke poplatok sa platí za každý vypožičaný titul
+ poštovné
1,50
za žiadosť rodičom o vysporiadanie pohľadávok sa platí poplatok
+ poštovné
3,-
Pokuty za nedodržanie výpožičnej lehoty - výpožičky periodík: Cena v Euro
dospelí - pokuta sa platí za každý vypožičaný titul a za každý deň omeškania 0,20
deti do 15 rokov - pokuta sa platí za každý vypožičaný titul a za každý deň omeškania 0,15


Poplatok za rezervovanie jedného dokumentu: Cena v Euro

dospelí 

0,50
deti 
0,20


Finančná náhrada strateného dokumentu je:
najmenej do výšky nákupnej ceny dokumentu a úhrady nákladov, ktoré knižnici vznikli v súvislosti
so stratou alebo poškodením dokumentu, za čo knižnica požaduje paušálny poplatok podľa roku
vydania dokumentu nasledovne:

Cena v Euro

za stratu alebo poškodenie dokumentu vydaného do a v roku 1995 7,-
za stratu alebo poškodenie dokumentu vydaného po roku 1995 5,-


Ostatné pokuty a poplatky

Pokuta za poškodenie čiarového kódu v dokumente: Cena v Euro
deti a dospelí 1,-


Poplatok za medziknižničnú výpožičnú službu: Cena v Euro
za každú vybavovanú požiadavku MVS sa vyberá dopredu manipulačný poplatok 1,-

za každú realizovanú požiadavku sa poplatok zvyšuje o poštovné

MVS pre knižnice bezplatne

Poplatky za reprografické služby: Cena v Euro
jedna xerokópia formátu A4 (len text) 0,15
obojstranná xerokópia A4 (len text) 0,20
jednostranná xerokópia A4 + obrázok v texte 0,20
jednostranná xerokópia formátu A3 (len text) 0,20
obojstranná xerokópia A3 (len text) 0,35
xerokópia obrázku veľkosti A4 0,60
xerokópia obrázku veľkosti A5 0,30
skenovanie jedna strana 0,50


 

Poplatky za rešerše a regionálne sprostredkované informácie: Cena v Euro
vypracovanie rešerše 3,-
regionálna sprostredkovaná informácia 0,50


Poplatky za doplnkové služby k verejným internetovým staniciam: Cena v Euro
tlač textu na 1 stranu A4 čiernobiela 0,15
tlač textu na 1 stranu A4 (len text) farebná 0,40
obojstranná tlač textu A4 (len text) farebná 0,80
farebná tlač obrázku A4 1,00
farebná tlač obrázku A5 0,60
jednostranná farebná tlač A4+malý obrázok v texte 0,60
rezervácia času na prácu s internetom 0,50
pokutový poplatok za nedodržanie pravidiel 5,-


 


 

© 2007 Turčianska knižnica v Martine. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. | TLAČ STRÁNKY